Staudebølgen

Planter For Norsk Klima

Bruk av stauder i grøntanlegg tilfører blomstring, mangfold og opplevelser. Fra Sverige kjenner vi til ”fickparkene” i Enköping, og en rekke anlegg i sentrums- og boligområder i andre byer. Planting av stauder har lange tradisjoner i Storbritannia og har fått oppsving blant annet gjennom nederlandsk design.


Gjennom prosjekt ”Planter for norsk klima” har vi fått anledning til å vise fram denne staudebruken også i Norge. Etter initiativ fra prosjektet ble det etablert et samarbeid koordinert av Parkrådet NMBU. Dette samarbeidet resulterte i planting av Staudebølgen NMBU våren 2007. Våren 2010 ble det plantet ytterligere tre bed. I tillegg ble det våren 2009 etablert et prøvefelt med prydgress i planteskolen UMB.


Design og utforming, planteliste, samarbeidspartnere og sponsorer for 2007-bedene kan du lese mer om i informasjonsbrosjyren Staudebølgen. Plantelister og plantegninger for alle bed finner du nederst på siden.


Etableringen av nye staudebed i parken ved NMBU er ment å inspirere til utvidet bruk av stauder i offentlige anlegg i Norge. Prosjektets målsetning er å prøve ut ulike arter og sorter med hensyn til etablering og dekkevne, samt vise gode eksempler på frodig plantebruk. Bruk av stauder i grøntanlegg er et omdiskutert tema. Staudene har hatt rykte for å være vanskelige å etablere og kreve stor vedlikeholdsinnsats. De siste ti årene har imidlertid hollendere og svensker gått foran, og etablert praktfulle staudebed med stor variasjon og små krav til skjøtsel. Norske forsøk med bunndekkende stauder i veianlegg har også vist at mye er mulig dersom forutsetningene legges til rette. Riktig plantevalg og velegnet, ugrasfri jord er blant de viktigste kriteriene for suksess.


Plantingene kjennetegnes av opplevelse gjennom hele året, gode fargekomposisjoner og virkning av plantenes ulike strukturer. Det brukes stauder som dekker godt, etablerer seg raskt, er langlivet, robuste og friske og i stor grad står oppreist uten oppbinding. De fleste av staudene med disse egenskapene blomstrer sommer og høst. Bruk av vårblomstrende løk sammen med staudene gir opplevelse gjennom hele vekstsesongen. I Enköping praktiseres nedskjæring av staudene med grastrimmer tidlig vår. Da får en gleden av å se staudenes struktur og sjarm også vinterstid. Spesielt staudegrasene med rimdekte strå er praktfulle. Nedskjæring av staudene hver vår fører organisk materiale tilbake til bedene og er en del av miljøvennlig skjøtsel.OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE