Spennende eikesamling på Caltex løkka

Planter For Norsk Klima

Trærne etablerte seg rimelig bra og veksten var stort sett tilfredstillende. For flere av de ”nye” artene ble imidlertid vinteren 2000/2001 i tøffeste laget, med betydelig treutgang våren 2001. Det skal det imidlertid understrekes at denne vinteren var spesiell, og ga flere steder store utslag på plantemateriale som vi ellers regner som fullt herdig. Varierende forhold under planting og mangelfull etablering kan også ha vært medvirkende årsaker til planteutgangen.

Caltex-løkka er en del av Tøyen Kulturpark på Oslos østkant. Våren 1999 ble det plantet en rekke ulike arter av eik, i tråd med arkitektfirmaet Snøhettas plan om en sirkumpolar eikeskog med arter fra tre verdensdeler. Oppdragsgiver var Oslo kommune ved Friluftsetaten, trærne ble levert av Engebråten Planteskole og arbeidet ble utført av Knut A. Thorvaldsen as. Foreløpig er det plantet 11 ulike arter, sorter og frøkilder av eik, av et totalt planlagt antall på 20.


Plantelisten er følgende:

Quercus cerris - frynseeik

Quercus coccinea – skarlageneik

Quercus frainetto – ungarsk eik

Quercus garryana – oregoneik

Quercus palustris – sumpeik

Quercus petraea frøkilde Agder – vintereik frøkilde Agder

Quercus robur frøkilde Ultuna E – sommereik frøkilde Ultuna E

Quercus robur f. fastigiata – søyleeik

Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ – søyleeik ‘Fastigiate Koster’

Quercus robur frøkilde Nes – sommereik frøkilde Nes

Quercus rubra frøkilde Alnarp – rødeik frøkilde AlnarpTrærne er registrert i 2001, 2004, 2005 og 2007 av Inger Hilmersen, Ingjerd Solfjeld og Per Anker Pedersen. Registreringene viser at mange ”nye” arter trives godt i Oslo. Frynseeik (Quercus cerris) som kommer fra Sør-Europa og Sørvest-Asia klarte seg bra gjennom den tøffe vinteren 2001, og er i god vekst og utvikling i 2007. Trærne har en åpen vekstform med gjennomgående stamme. Av denne arten finnes det tre sytti år gamle eksemplarer i parken ved UMB.


Kun to av fem plantede trær av ungarsk eik (Quercus frainetto) overlevde vinteren 2001, men disse er nå i god utvikling, og hadde i 2007 en gjennomsnittlig tilvekst på over 40 cm. Trærne har en relativt slank og opprett vekstform.


Rødeik (Quercus rubra) og sumpeik (Quercus palustris) har opprinnelse i Nord-Amerika. Artene ser ut til å trives godt under skandinaviske forhold, og begge kan oppvise strålende røde høstfarger. På grunn av et stort naturlig utbredelsesområde er det imidlertid viktig å velge de rette frøkildene, i tillegg må det selekteres for høstfarge. På Caltex-løkka er det plantet rødeik frøkilde Alnarp, og denne ser ut til å tilfredsstille begge kriteriene så langt. Rødeik er gjennom en del år plantet i grøntanlegg i sørlige deler av Norge, og det finnes flere vellykkede plantinger av sumpeik i Sverige (bl.a. i Stockholms-området).


Skarlageneik (Quercus coccinea) og oregoneik (Quercus garryana) hadde store frostskader etter vinteren 2001. Skarlageneik brøt bare nederst på stammen og de siste eksemplarene ble fjernet i 2005. I 2007 er det bare ett av fem plantede oregoneiketrær som kan sies å ha tilfredstillende utvikling. Begge disse artene stod imidlertid utsatt til, og det kan være verdt å prøve en ny planting før de avskrives.


Innen sommereik ser det ut til at de fleste trærne er i tilfredsstillende utvikling. Årstilveksten er noe mindre enn hos de ”nye” artene. Det ser ikke ut til å være noen særlig forskjell på frøkilde Ultuna og frøkilde Nes. En annen interessant observasjon er den positive utviklingen hos vintereik frøkilde Agder. God årstilvekst, gjennomgående stamme og opprett krone gjør dette til et treslag å følge med fremover.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE