Sentralparken Fornebu

Planter For Norsk Klima

Dette er et område med mange interessante plantinger, hvor prosjekt ”Planter for norsk klima” vil utføre registreringer. Gjennom registreringene vil det samles informasjon om planteslagenes vekst og utvikling.


Sentralparken Fornebu er plantet vår og forsommer 2007. Høsten 2007 ble plantingene gjennomgått med tanke på etablering. Det ble registrert om plantene hadde etablert seg som forventet eller om det var spesielt dårlig eller spesielt god etablering.


Etter noen år vil registreringene kunne gi interessant informasjon om plantenes utvikling.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE