Resultater og registrering

Planter For Norsk Klima

Det legges ned et stort arbeid i å registrere hvordan trærne utvikler seg. Treregistrering er et langsiktig arbeid, og det kreves mange år med ulik klimapåvirkning for å kunne gi sikre anbefalinger om trær. Nedenfor følger er oppdatering av registreringene som ble gjort i 2008.

 

Vitalitet:

Vitaliteten er bedømt ut fra en samlet vurdering av tilvekst, bladfarge og bladstørrelse i tillegg til eventuelle tegn/symptom på sykdom eller skade.

 

Skuddvekst:

Toppskudd og fire lyseksponerte sideskudd i øverste halvdel av krona er målt etter vekstavslutning.

 

Stammeomkrets:

Stammeomkretsen ble målt 1 meter opp på stammen (i henhold til NS 4402).

 

Høyde:

Totalhøyden ved planting er målt på alle trærne

 

Blomstring og høstfarge

 

Vekstperiode:

Tidspunkt for vekststart og bladfall

 

Skader:

Klimaskader, sykdom, skadedyrangrep og mekaniske skader på stamme og greiner

 

 

OM OSS

Prosjektleder

Inger Hilmersen

tlf 92 41 51 03

inghil@fredrikstad.kommune.no

KONTAKT OSS

+47 23 15 93 50

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE