Treforsøksparken

Planter For Norsk Klima

Treforsøksparken ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et demonstrasjons- og utprøvingsfelt for aktuelle treslag til norske grøntanlegg. De første trærne ble plantet våren 2005, og det har vært omfattende plantinger helt frem til nå. Treforsøksparken UMB består nå av ca 120 ulike treslag innen slektene Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Fraxinus, Prunus, Quercus, Sorbus, Tilia og Ulmus. Det er plantet fire trær av hvert slag.

 

Treforsøksparken UMB ligger i planteskolen ved UMB. Arbeidet med etablering, skjøtsel og registrering utføres av faggruppe grøntmiljø ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Førsteamanuensis Per Anker Pedersen er ansvarlig for forskningsoppdraget.

 

Treforsøksparken UMB er åpen for alle besøkende, og vi håper mange benytter seg av denne muligheten til å lære å kjenne og følge utviklingen av et stort utvalg spennende treslag.

 

Et mangfold av trær byr på et stort spekter av opplevelse og sprer risikoen for skade i grøntanlegg

I mange år har grøntanleggsbransjen vært nysgjerrige på om det er mulig å ta i bruk et større sortiment av trær i Norge. Hovedmålet med plantingene er å få et bedre grunnlag for å anbefale trær til ulik bruk i Norge, og således et større mangfold i bruken av trær i norske grøntanlegg. En undersøkelse foretatt av Arne Sæbø, Planteforsk Særheim, i 2000, viste at lindesorten ’Pallida’ utgjorde inntil 70% av nyplanta gatetrær i Oslo og Bergen, og inntil 40% i Trondheim.

 

Det at plantingene domineres av et fåtall sorter av trær gir lite mangfold og opplevelse i grøntanleggene. Det er også en betydelig risiko forbundet med et slikt trevalg. I Trepleie nr 1 2002 skriver Arne Sæbø og Per Anker Pedersen: ”Dersom sykdom eller skadedyr skulle ramme denne sorten med genetisk like egenskaper, vil store deler av gatetrærne stå i fare for å bli svekket, eller i verste fall dø.”

 

Trær innen slektene Prunus og Sorbus er for eksempel et viktig tilskudd for å øke mangfold og opplevelse. Her er det mange spennende trær som ikke blir så store, mange har en fantastisk blomstring, noen har spektakulære høstfarger og det finnes trær med utrolig flotte stammer.

 

Hvordan velges sortimentet som plantes ut?

Valget av arter og sorter innen de ulike slektene foretas ved en gjennomgang av dendrologisk faglitteratur, planteskolekataloger og erfaringer fra fagfolk fra inn- og utland. Sortimentet blir så begrenset til det vi tror kan ha et potensiale under norske forhold. Til hjelp i dette arbeidet rådfører vi oss med forskere og planteskoler i Norge, Sverige og Danmark.

OM OSS

Prosjektleder

Inger Hilmersen

tlf 92 41 51 03

inghil@fredrikstad.kommune.no

KONTAKT OSS

+47 23 15 93 50

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE