Om Prosjekter

Planter For Norsk Klima

Hovedmålet med prosjektet er å utvide sortimentet og sikre tilgangen på grøntanleggsplanter tilpasset ulike klima og bruksområder i Norge. Prosjektet skal bidra til frodige og varige grøntanlegg og best mulig utnyttelse av de ressurser som brukes på planter til grøntanlegg.

 

Delmål

 

- Øke mangfoldet av treslag i norske grøntanlegg og oppnå et bedre grunnlag for å anbefale trær til ulik bruk i Norge.

 

- Redusere skjøtselsskostnadene i offentlige grøntanlegg/veganlegg ved å anbefale bruk av planter med god dekkevne mot ugras, og planter som er tilpasset ulike vokseforhold.

 

Prosjekt ”Planter for norsk klima” er et brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statens vegvesen, Statsbygg, Norsk genressurssenter, Norsk Gartnerforbund og E-plant Norge A.L.

 

Forskningen utføres av faggruppe grøntmiljø ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Førsteamanuensis Per Anker Pedersen er ansvarlig for forskningsoppdraget.

 

Styringsgruppen for prosjekt ”Planter for norsk klima”

Det er nedsatt en bredt sammensatt styringsgruppe til prosjektet for på best

mulig måte forene den innsatsen som settes inn i utvalgsarbeid:

 

- E-plant Norge A.L., v/ Morten Mellbye (leder)

- Statens vegvesen v/ Ingjerd Solfjeld

- Statsbygg v/ Hege Gultvedt

- Norsk genressurssenter v/ Tore Skrøppa

- Norsk Gartnerforbund, v/ Harald Olav Aksnes

OM OSS

Prosjektleder

Inger Hilmersen

tlf 92 41 51 03

inghil@fredrikstad.kommune.no

KONTAKT OSS

+47 23 15 93 50

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE